УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВАЖНО: ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЗИСКВАТ ОБЯЗАТЕЛНИЯ АРБИТРАЖ НА СПОРОВЕ И ОТКАЗ ОТ НЕКАКВИ ПРАВА НА СЪДЕБНИ СЪДОВЕ И / ИЛИ КЛАСОВИ ДЕЙСТВИЯ, КАТО СЕ ГОВОРЯТ В ДОГОВОРА ЗА "АРБИТРАЖНИ СПОРОВЕ И ИЗБОР НА ЗАКОНА". МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ ПО ВСЯКАКВИ НАЧИНИ, КАТО СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се предоставя от Magicbird. В целия сайт се отнасят термините „ние“, „ние“ и „нашите“ или други подобни Magicbird. Всяко лице, което влиза или използва уебсайта и свързаните с него уеб страници, включително, без ограничение, www.magicbird.eu (заедно „Уебсайтовете“) се нарича „вие“. Magicbird предлага Уебсайтовете, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от Уебсайтовете на Вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук. 

Посещавайки уебсайтовете, използвайки която и да е функция на уебсайтовете (напр. Регистриране за нашия пощенски списък, регистрация за акаунт и т.н.) и / или закупуване на нещо от нас, вие участвате в нашите „Услуги“ и се съгласявате да ги обвържете условия ("Условия за ползване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и / или достъпни чрез връзка като нашата Общи условия за SMS и нашата Поверителност. Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание. 

Моля, прочетете внимателно тези Условия, преди да влезете или да използвате нашите уебсайтове. С достъп или използване на която и да е част от нашите уебсайтове, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с всички тези Условия, тогава нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайтовете или каквито и да било услуги в тях. Ако тези условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези условия. 

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към уебсайтовете, също са предмет на настоящите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на тези условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да модифицираме и / или променяме тези Условия по всяко време, в сила след публикуването на актуализирани Условия (или части от тях). Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени, модификации, поправки и др. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайтовете след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН 

Съгласявайки се с настоящите Условия, вие заявявате, че сте най-малко пълнолетни в мястото си на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да разрешим някое от вашите непълнолетни лица на издръжка да използват този сайт. Подаването и използването на уебсайтовете са достъпни само за лица на възраст над 13 години и за лица, които могат да сключат правно обвързващи споразумения съгласно приложимото законодателство. Въпреки че потребителите от всички възрасти са добре дошли да разглеждат уебсайта, уебсайтът не е предназначен да се използва от деца под 13-годишна възраст и децата под 13-годишна възраст не трябва да предоставят никаква лична информация чрез уебсайта. 

Не можете да използвате уебсайтовете, услугите или продуктите за незаконна или неоторизирана цел, нито при използването на услугите да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за интелектуална собственост).  

Вие признавате и се съгласявате, че можете да купувате продукти от нас само за ваша лична, нетърговска употреба. Не можете да купувате продукти или да използвате някоя от нашите Услуги за по -нататъшно разпространение или препродажба или за други търговски или бизнес цели.   

Не трябва да предавате никакви "червеи", троянски коне, вируси и всякакви зловредни програми с разрушително естество.  

Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на нашите Услуги. 

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Запазваме правото си да отказваме услуги по всяко време на всеки по някаква причина и основание. 

Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено без криптиране и включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи. 

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате каквато и да е част от уебсайтовете и услугите, използването на уебсайтовете и услугите или достъпа до уебсайта и / или услугите или какъвто и да е контакт в уебсайтовете, чрез който се извършват услугите предоставени, без нашето изрично писмено разрешение. 

Заглавията, използвани в тези Условия, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия. 

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕКТНОСТ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на уебсайтовете, не е точна, пълна или актуална. Всички материали на уебсайтовете са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в уебсайтовете е на ваш риск. 

Уебсайтовете могат да съдържат определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на уебсайтовете по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на уебсайтовете.  

Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в уебсайтовете.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И ЦЕНИ 

Цените на нашите продукти и услуги подлежат на промяна без предизвестие. 

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме Услугите (или която и да е част от тях) без предизвестие по всяко време. 

Ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугите (или на част от тях). 

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

Някои продукти или Услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайтовете. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане. 

Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват на уебсайтовете. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с някакъв цвят ще бъде точен 

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата на каквито и да е продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти, Услуги и свързано с тях ценообразуване подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша собствена и абсолютна преценка. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт или услуга по всяко време. Всяко предложение за който и да е продукт или услуга, направено на уебсайтовете, е невалидно, когато е забранено. 

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговорят на вашите очаквания, или че грешките в услугата ще бъдат коригирани. 

Потребителски акаунти 

Някои от продуктите и услугите, достъпни чрез или във връзка с нашите уебсайтове, изискват от вас да се регистрирате за акаунт. Има ограничение от един (1) акаунт за физическо лице и можете да създадете акаунт само ако сте навършили 18 години.   

За да създадете акаунт, трябва да завършите безплатния процес на регистрация в уебсайтовете. В допълнение към вашето име и информация за контакт може да се наложи да представите валиден номер на кредитна карта, адрес за фактуриране и свързана информация за фактуриране във връзка с вашия акаунт. Когато се регистрирате за акаунт, трябва (i) да предоставяте точна и достоверна информация и (ii) да актуализирате такава информация от време на време, ако е необходимо, за да поддържате информацията си за регистрация актуална и точна. Със създаването на акаунт вие заявявате и гарантирате, че имате право и сте упълномощени да предоставяте информацията, която предоставяте, когато се регистрирате за акаунта. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на информацията и паролата за вашия акаунт и за ограничаването на достъпа до такава информация и до вашия компютър. Всички дейности, които се извършват под вашия акаунт или парола, са ваша отговорност. 

 

 

РАЗДЕЛ 7 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откаже, за да поставите с нас. Ние може, по наше усмотрение, да ограничи или затвори закупените количества на човек, на домакинството или при поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под същия сметка на клиента, същата кредитна карта, и / или заповеди, които използват същата фактуриране и / или адрес за доставка. В случай, че правим промени или отмени поръчка, ние може да се опита да ви уведомява, като се свържат с електронната поща и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен по времето, за да се направи. Ние си запазваме правото да ограничи или да забрани поръчки, които, по наше решение, се появяват да бъдат поставени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за плащане и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате профила си, както и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на падеж, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда. 

РАЗДЕЛ 8 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Ние може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които ние нямаме нито мониторинг, нито някакъв контрол или вход. 

Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез уебсайтовете, е изцяло на ваш риск и преценка и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния (ите) доставчик (и). 

В бъдеще може да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайтовете (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Условия. 

РАЗДЕЛ 9 - ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ 

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети лица.

Връзките на трети страни в уебсайтовете могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни. 

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени чрез връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се антажирате с каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна. 

РАЗДЕЛ 10 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ 

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (колективно), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме на какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние нямаме и няма да имаме никакво задължение (а)за конфиденциалност на всякакви коментари; (б)за компенсации за каквито и да е коментари; или (в) за отговорност за всякакви коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наше усмотрение определим като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия.

Съгласявате се, че вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на някакъв свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. 

Вие носите единствена отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна. 

РАЗДЕЛ 11 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Можете да видите нашата Политика за поверителност тук https://www.magicbird.eu/pages/privacy-policy.

РАЗДЕЛ 12 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ 

Понякога на нашите уебсайтове или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си) . 

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително ценова информация, освен, ако това се изисква от закона. Определена дата за актуализация или обновяване, посочена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като индикация, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, е била променена или актуализирана. 

РАЗДЕЛ 13 - ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ 

В допълнение към други забрани, изложени в настоящите Условия, ви е забранено да използвате уебсайтовете или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да прикани други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушават всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права на интелектуална собственост или права на интелектуална собственост на други; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, клевети, принизява, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други; (i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби. 

РАЗДЕЛ 14 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни. 

Вие се съгласявате, че от време на време може да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време, без да ви уведомим. 

Изрично се съгласявате, че вашето използване или невъзможност за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без каквито и да е представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, заглавие и ненарушение. 

В никакъв случай няма Magicbird, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели носят отговорност за каквито и да е наранявания, загуби, претенции или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, , включително, без да се ограничават до загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или каквито и да е подобни щети, независимо дали въз основа на договор, деликт (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на който и да е от услуги или продукти, закупени с услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но без да се ограничава до, грешки или пропуски в съдържание или загуба или повреда на която и да е в резултат на използването на услугата или на някакво съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и да е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен. 

РАЗДЕЛ 15 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да стоите безвредни Magicbird и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на тези Условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна. 

РАЗДЕЛ 16 - РАЗДЕЛЕНИЕ 

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Условия бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия, такова определение не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби. 

РАЗДЕЛ 17 - ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, ще останат в сила след прекратяването на настоящото споразумение, за всички цели. 

Тези условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени. 

Ако по наша преценка сте в нарушение или подозираме, че сте се в нарушение, съобразно всяко условие или разпоредба от тези Условия за Услуга, ние също така може да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предупреждение и вие ще продължите да носите отговорност за всички дължими суми до и, включително, датата на прекратяване и / или съответно можем да забраним достъп до нашата Услуги (или част от нея). 

СЕКЦИЯ 18 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Неуспехът да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Уебсайта или по отношение на Услугата, представляват цялостното споразумение и разбирателство между Вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, независимо дали устно или писмено между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на настоящите Условия). 

Всички неясноти в тълкуването на настоящите условия не трябва да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 19 - СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖНИ СПОРОВЕ И ИЗБОР НА ПРАВО

 МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ РАЗДЕЛ - МОЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАДЪРЖИ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО Ви ДА ЗАПИСЕТЕ ИСК В СЪДА И ДА СЪДЪРЖАТЕ ИЗСЛУШЕТЕ ВАШИТЕ ИСКОВЕ. СЪДЪРЖА ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОБЯЗВАНЕ И ОТКАЗ ОТ КЛАСОВА ДЕЙНОСТ. 

И ДВЕТЕ СЕ СЪГЛАСВАМЕ ДА АРБИТРИРАМЕ Вие и Magicbird се съгласявате да разрешите всички искове, свързани с тези Условия чрез окончателен и обвързващ арбитраж.   

КАКВО Е АРБИТРАЖ? Арбитражът е по-неформален от съдебния процес и се стреми да разрешава споровете по-бързо. Вместо съдия или съдебно заседател, делото ще се решава от неутрален арбитър, който има правомощието да присъди същите обезщетения и облекчения, каквито може съдът. Ако някоя от разпоредбите на този раздел 19 бъде счетена за неприложима, неприложимата разпоредба се прекъсва и останалите арбитражни условия се прилагат. 

АРБИТРАЖНИ ПРОЦЕДУРИ: Федералният закон за арбитража урежда тълкуването и прилагането на тази разпоредба за разрешаване на спорове. Арбитражът се инициира чрез JAMS. Всички спорове, противоречия или искове, произтичащи от или свързани с настоящите Условия, ще бъдат посочени и окончателно определени чрез арбитраж в съответствие с JAMS Рационализирани правила за арбитраж пред един арбитър. Ако има конфликт между правилата на JAMS и правилата, посочени в настоящите условия, ще се прилагат правилата, посочени в тези условия. 

Правилата и инструкциите за JAMS за започване на арбитраж са достъпни от JAMS на адрес http://www.jamsadr.com или 1-800-352-5267. За да започнете арбитраж, вие или Magicbird трябва да направи следното:

  1. Напишете искане за Арбитраж. Искането трябва да включва описание на исковата молба и размера на вредите, за които се иска възстановяване. Можете да намерите копие на „Искане за арбитраж“ на www.jamsadr.com;
  2. Изпратете три копия на „Искане за арбитраж“, плюс съответната такса за подаване до местния офис на JAMS или до JAMS, 401 B Street, Suite 2100, Сан Диего, Калифорния 92101; и
  3. Изпратете едно копие от „Искане за арбитраж“ на другата страна.

Плащането на всички такси за подаване, администрация и арбитър ще се урежда от правилата на JAMS. Всяка страна ще поеме собствените си разноски за арбитраж, освен ако арбитърът не постанови, че поемането на такива разходи би било ненужна тежест и в този случай ние ще платим вашата част от арбитражните административни разходи (но не и таксите на вашите адвокати). Арбитражът съгласно настоящите Условия ще се проведе в Съединените щати в Сан Диего, Калифорния съгласно калифорнийското законодателство, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони. Ако пътуването до Сан Диего, Калифорния е в тежест, можете да участвате в арбитража по телефона или чрез подаване на документи в максимално допустимата степен от арбитъра. Арбитражът може да присъди на индивидуална основа същите обезщетения и облекчения като съда (включително обжалване). Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде постановено във всеки съд с компетентна юрисдикция. 

ВЛАСТ НА АРБИТРАЖ: Арбитърът ще реши правата и задълженията, ако има такива, на вас и Magicbird, и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или обединен с други дела или страни. Арбитърът има правомощието да дава диспозитивни молби, изцяло или частично от искове. Арбитърът има правомощието да присъжда парични щети и да предоставя всякакви непарични средства за защита или облекчение, достъпни за дадено лице съгласно приложимото законодателство, Арбитражните правила и настоящите условия. Арбитърът издава писмено решение и декларация за решение, описваща съществените констатации и заключения, на които се основава решението, включително изчисляването на всички присъдени щети. Арбитърът има същите правомощия да отпуска обезщетение на индивидуална основа, каквито би имал съдия в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за вас и нас. 

БЕЗ КЛАСОВИ ДЕЙСТВИЯ: Можете да разрешавате спорове с нас само на индивидуална основа и не можете да предявявате иск като ищец или член на класа в клас, консолидиран или представителен иск. Не се допускат групови арбитражи, групови искове, действия на частния адвокат и обединяване с други арбитражи. 

ОТКАЗ ОТ ПРОБЛЕМА СЪДЕБНО: СТРАНИТЕ СЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ И СТАТУТНИТЕ ПРАВА ДА ИДВАТ КЪМ СЪДА И ДА ИМАТ ПРОБА ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБНО, вместо да избират, че всички искове и спорове ще се решават чрез арбитраж. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от приложимите в съда правила и подлежат на много ограничен преглед от съда. В случай че възникне съдебен спор между вас и Magicbird във всеки щат или федерален съд по дело за освобождаване или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, ВИЕ И ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЕБНО СЪДЕБСТВО, вместо да изберем спорът да бъде разрешен от съдия. ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ СЕ Е КОНСУЛТИРАЛ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С АДВОКАТ, РЕШИЛИ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖ. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА АРБИТРАЖ: Можете да откажете това споразумение за арбитраж, като ни изпратите имейл на адрес поддържа@magicbird.eu и предоставяне на исканата информация, както следва: (1) вашето име; (2) URL адреса на тези Условия за продажба; (3) вашия адрес; (4) вашия телефонен номер; (5) и ясно изявление, че искате да се откажете от тази арбитражна разпоредба в настоящите условия. Това Известие за отказ трябва да бъде изпратено по имейл не по-късно от 30 дни след датата, на която за първи път приемате Общите условия, като използвате някой от уебсайтовете. 

ОПЦИЯ ЗА МАЛКИ ИСКОВЕ: Вие и Magicbird да се съгласи, че ако даден иск е в юрисдикцията на съд за искове с малък материален интерес, всяка от страните може да избере да отнесе иска пред този съд вместо арбитраж, както следва: JAMS. (б) След завеждане на дело в JAMS, но преди арбитърът да бъде официално назначен по делото от JAMS, страна може да изпрати писмено известие до противната страна и JAMS, че иска делото да бъде решено от съд за искове с малък материален интерес . След получаване на това известие JAMS ще приключи административно делото. (в) След като арбитърът бъде назначен, ако дадена страна иска да отнесе делото до съда за искове с малък материален интерес и уведоми противната страна и JAMS, арбитърът трябва да определи дали случаят трябва да бъде решен в арбитраж или арбитражът делото трябва да бъде приключено и спорът да бъде решен в съда за искове с малък материален интерес 

ИЗБОР НА ПРАВО / ИЗБОР НА ФОРУМ: При всякакви обстоятелства, когато настоящият раздел 18 (Споразумение за арбитражни спорове и избор на закон) позволява на страните да водят съдебни спорове, настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Тексас, с изключение на нейните стълкновителни норми . Освен това изрично се съгласявате и се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция и място на компетентния съд, разположен в окръг Тексас. 

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно тези условия трябва да ни бъдат изпращани на support@magicbird.eu.

За общи въпроси, не се колебайте да се свържете с нас от понеделник до петък от 9:5 до XNUMX:XNUMX ч. PST или да ни пишете на имейл support@magicbird.eu

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Няма достатъчно налични артикули. Остава само [max].