ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

опровержение

Докато Magicbird полага разумни усилия за включване на точна и актуална информация на този уеб сайт, Magicbird не дава гаранции или изявления относно неговата точност. Magicbird не поема отговорност или отговорност за всякакви печатни или други грешки или пропуски в съдържанието на този сайт. В случай, че даден продукт е посочен на неправилна цена или с друга невярна информация поради типографска или друга грешка, Magicbird има право да откаже или отмени всяка поръчка, направена за продукта, посочен неправилно. Magicbird ще има право да откаже или анулира всякакви такива поръчки независимо дали поръчката е потвърдена или не и / или кредитната ви карта е таксувана. Ако вашата кредитна карта вече е била таксувана за покупката и вашата поръчка е анулирана, Magicbird ще издаде кредит по сметката на вашата кредитна карта в размер на таксата. Ако продукт, предлаган от Magicbird не е както е описано, единственото ви средство за защита е да го върнете Magicbirdза възстановяване.

Ограничаване на отговорността

Magicbird и/или съответните му доставчици не правят никакви изявления относно пригодността на информацията, съдържаща се в документите и свързаните с тях графики и/или софтуер, публикувани на този сървър за всякакви цели. Всички такива документи и свързаните с тях графики се предоставят „както са“ без каквато и да е гаранция и подлежат на промяна без предизвестие. Целият риск, произтичащ от тяхното използване, остава на получателя. В никакъв случай не трябва Magicbird и / или съответните доставчици носят отговорност за каквито и да било преки, последващи, случайни, специални, наказателни или други щети, дори ако Magicbird е уведомен за възможността за такива щети.

Авторски права и търговски марки

Magicbird и имената на Magicbird продуктите и услугите, посочени тук, са или търговски марки и/или марки на услуги или регистрирани търговски марки и/или марки на услуги на Magicbird.

Връзки към сайтове на трети страни

Свързаните сайтове не са под контрола на Magicbird и Magicbird не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт или който и да е линк, съдържащ се в свързан сайт. Magicbird предоставя връзки към вас само за удобство и включването на която и да е връзка не означава одобрение от Magicbird на сайта.

Промоции

Всички промоции са в зависимост от наличността и инвентара. Magicbird си запазва правото да променя, променя или отменя промоции по всяко време без предизвестие.

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Няма достатъчно налични артикули. Остава само [max].